Monumentet Kulturore

Zbuloni

monumentet kulturore

të Kosovës

Lokacionet
sipas komunave

Travelers' Map is loading...
If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Monumentet Kulturore
të Kosovës

Kjo platformë shërben për përmbushjen e objektivit të promovimit të trashëgimisë kulturore si komponent për ngritje të vetëdijes dhe edukim të gjeneratave të reja në Kosovë dhe mërgatë.

Në kuadër të kësaj, do të jenë monumentet kulturore e religjioze, muzetë, urat, kullat, çarshitë, vende arkeologjike.