Monumentet Kulturore

Mulliri i Shabanajve

Mulliri i Shabanajve...

Xhamia e Deçanit

Xhamia e Deçanit është një monument i trashëgimisë kulturore në Deçan, Kosovë. Ky monument është i...

Mulliri i Gjikokajve

Mulliri i Gjikokajve është një monument i trashëgimisë kulturore në Deçan, Kosovë. Ky monument është...

Kulla e Zymer Himes

Kulla e Zymer Himës është një monument i trashëgimisë kulturore në Deçan, Kosovë. Ky monument është...

Kulla e Demukeve

Kulla e Demëukëve është një monument i trashëgimisë kulturore në Deçan, Kosovë. Ky monument është i...