Monumentet Kulturore

Kisha dhe Xhamia

Një nga simbolet më të njohura në qytetin e Ferizajt është xhamia dhe kisha ortodokse.  Imami dhe...