Monumentet Kulturore

Një nga simbolet më të njohura në qytetin e Ferizajt është xhamia dhe kisha ortodokse.  Imami dhe prifti duan që muri i ndërtuar para disa vitesh mes xhamisë dhe kishës të rrënohet.