Monumentet Kulturore

Ura e Tabakeve

Ura e Tabakëve është një monument i trashëgimisë kulturore në Gjakovë, Kosovë. Ky monument është i...

Ura e Fshejt

Ura e Fshajtë është zonë e mbrojtur natyrore në kanionin e Drinit të Bardhë dhe është monument...

Teresia Urbanistike Carshia e Madhe

Tersija Urbanistike “Çarshija e Madhe” është një monument i trashëgimisë kulturore...

Teqja e Madhe

Teqja e Madhe e tarikatit Saadi është një monument i trashëgimisë kulturore në Gjakovë, Kosovë. Ky...

Muzeu Etnografik

Muzeu Etnografik është një monument i trashëgimisë kulturore në Gjakovë, Kosovë. Ky monument është i...

Kulla e Sulejman Vokshit

Kulla e Sulejman Vokshi është një monument i trashëgimisë kulturore në Gjakovë, Kosovë. Ky monument...

Kulla e Sahatit

Sahat-kulla, është ndërtuar pas Xhamisë së Hadumit në një vend të njohur si “Fusha e...

Xhamia e Hadumit

Kompleksi Xhamija e Hadumit është një objekt sakral në Gjakovë, Kosovë. Xhamia e Hadumit është një...

Hani i Haraqise

Kompleksi Hani i Haraqisë gjendet në afërsi të Xhamisë së Hadumit, kjo dëshmon për vjetërsinë e...