Monumentet Kulturore

Xhamia e lagjes Qokë

Xhamia e Qokut është një monument i trashëgimisë kulturore në Junik, Kosovë. Ky monument është i...

Teqja e madhe amë e Tarikatit Alije-Halvetije në Junik

Teqja e Sheh Xhaferit është një teqe amë e tarikatit Alije – Halvetije dhe një monument i...

Mulliri i Sallajve

Mulliri i Sallajve është një monument i trashëgimisë kulturore në Junik, Kosovë. Ky monument është i...