Monumentet Kulturore

Mulliri i Sallajve është një monument i trashëgimisë kulturore në Junik, Kosovë. Ky monument është i kategorisë “Arkitekturor”.