Monumentet Kulturore

Teqja e Sheh Xhaferit është një teqe amë e tarikatit Alije – Halvetije dhe një monument i trashëgimisë kulturore nëJunik, Kosovë. Ky monument është i kategorisë “Arkitekturor”.