Monumentet Kulturore

Xhamia e Kuqe

Xhamia e Kuqe është një monument i trashëgimisë kulturore në Pejë, Kosovë. Ky monument është i...

Xhamia e Bajraklive

Xhamia e Bajraklive është një monument i trashëgimisë kulturore në Pejë, Kosovë. Ky monument është i...

Ura e Gurit

Ura e Gurit (ura Ngur) është një monument i trashëgimisë kulturore në Pejë, Kosovë. Ky monument...

Tërësia urbanistike Carshia e Vjetër

Teresia urbanistike Çarshia e Vjeter është një monument i trashëgimisë kulturore në Pejë, Kosovë. Ky...

Qendra zejtare

Qendra Zejtare është një monument i trashëgimisë kulturore në Pejë, Kosovë. Ky monument është i...

Ndërtesa e shkollës fillore në gjuhën shqipe

Ndërtesa e shkollës fillore në gjuhen shqipe është një monument i trashëgimisë kulturore...

Kulla e Sheremetit

Kulla e Sheremetit është një monument i trashëgimisë kulturore në Pejë, Kosovë. Ky monument është i...

Kulla e Sahatit

Kulla e Sahatit është një monument i trashëgimisë kulturore në Pejë, Kosovë. Ky monument është i...

Hamami i Haxhi Beut

Gërmadhat e Hamamit të Vjetër në Pejë quajtur edhe Hamami i Haxhi Beut janë një monument i...