Monumentet Kulturore

Xhamia e Sinan Pashes

Xhamia e Sinan Pashës është një monument i trashëgimisë kulturore në Prizren, Kosovë. Ky monument...

Ura e Gurit

Ura e vjetër e gurit në Prizren është një monument i trashëgimisë kulturore në Prizren, Kosovë. Ky...

Ndertesa e Hamamit te vjeter

Ndërtesa e hamamit të vjetër është një monument i trashëgimisë kulturore në Prizren, Kosovë. Ky...

Kalaja e Prizrenit

Kalaja e Prizrenit është një monument i trashëgimisë kulturore në Prizren, Kosovë. Kalaja e...