Monumentet Kulturore

Kompleksi i shtëpive të familjes Jashari

Kompleksi Memorial Adem Jashari i njohur edhe si Kompleksi Memorial i Lagjes Jashari është një...