Monumentet Kulturore

Kulla e Demëukëve është një monument i trashëgimisë kulturore në Deçan, Kosovë. Ky monument është i kategorisë “Arkitekturor”.