Monumentet Kulturore

Mulliri i Gjikokajve është një monument i trashëgimisë kulturore në Deçan, Kosovë. Ky monument është i kategorisë “Arkitekturor”.

Ky mulli është ndërtim tipik bujqësor që i takon shek. XVIII-të, dhe është pronë e familjes Gjikokaj.