Monumentet Kulturore

Kulla e Zymer Himës është një monument i trashëgimisë kulturore në Deçan, Kosovë. Ky monument është i kategorisë “Arkitekturor”, i miratuar me numër 01 – 77/82.