Monumentet Kulturore

Xhamia e Deçanit është një monument i trashëgimisë kulturore në Deçan, Kosovë. Ky monument është i kategorisë “Arkitekturor”.