Monumentet Kulturore

Ura e Tabakëve është një monument i trashëgimisë kulturore në Gjakovë, Kosovë. Ky monument është i kategorisë “Arkitekturor”, i miratuar me numër E.K. 02 – 570/62.