Monumentet Kulturore

Muzeu i Pavarësisë së Kosovës – Ibrahim Rugova është një monument i trashëgimisë kulturore në Prishtinë, Kosovë. Ky monument është i kategorisë “Arkitekturor”.