Monumentet Kulturore

Shtëpi banimi – Hani i Sahit Agës është një monument i trashëgimisë kulturore në Prishtinë, Kosovë. Ky monument është i kategorisë “Arkitekturor”.