Monumentet Kulturore

Xhamia e Llapit në Prishtinë u ndërtua në vitin 1470 gjatë Perandorisë Osmane dhe është një ndër ndërtimet më të lashta në Prishtinë

. Ajo gjendet në afërsi të qendrës së Prishtinës (Lagjja Tophane) në rr. Ilir Konushevci, magjistralen Podujevë-Prishtinë. Ajo përbëhet nga një parasallë dhe dhomën e faljes e cila është gjashtë metra e lartë. Në vitin 1999 ajo u shkatërrua nga forcat serbe dhe pas luftës iu bën mbi ndërtime dhe ndërtime përreth që shumë e pengon xhaminë.

Emri i saj i vërtetë është Xhamia Ramadanije por për shkak se faleshin shumë banorë të fshatrave të Llapit andaj edhe mori emrin “Xhamia e Llapit”.