Monumentet Kulturore

Kulla e Sheremetit është një monument i trashëgimisë kulturore në Pejë, Kosovë. Ky monument është i kategorisë “Arkitekturor”, i miratuar me numër 1095/55.