Monumentet Kulturore

Ura e Gurit (ura Ngur) është një monument i trashëgimisë kulturore në Pejë, Kosovë. Ky monument është i kategorisë “Arkitekturor”.