Monumentet Kulturore

Qendra Zejtare është një monument i trashëgimisë kulturore në Pejë, Kosovë. Ky monument është i kategorisë “Arkitekturor”.