Monumentet Kulturore

Ndërtesa e shkollës fillore në gjuhen shqipe është një monument i trashëgimisë kulturore në Pejë, Kosovë. Ky monument është i kategorisë “Arkitekturor”, i miratuar me numër 02 – 373/77.