Monumentet Kulturore

Xhamia e Kuqe është një monument i trashëgimisë kulturore në Pejë, Kosovë. Ky monument është i kategorisë “Arkitekturor”.