Monumentet Kulturore

Teresia urbanistike Çarshia e Vjeter është një monument i trashëgimisë kulturore në Pejë, Kosovë. Ky monument është i kategorisë “Arkitekturor”, i miratuar me numër 02 – 50/70.